Ondanks de maatregelen omtrent de uitbraak van het COVID-19 coronavirus gaat ons bedrijf gewoon door.
Dankzij onze digitale tools en jarenlange ervaring (1400+ projecten) kunnen wij goed advies op afstand geven.

De RT60 Akoestiekmeting in detail beschreven. Deze wordt toegepast bij de Rivasono Akoestiekmeting Woning en Akoestiekmeting Zakelijk.

 

 

De akoestiekmeting RT60 in detail

 

Als akoestisch adviseur en adviesbureau voeren wij bijna dagelijks akoestische metingen uit.
De meestgebruikte is de meting van de nagalm, via de RT60 methode. In dit artikel de details over deze meting.

 


Geschreven door:
Frank Imholz - Rivasono

 

Waarom een akoestische meting


Ondanks dat wij de huidige en de te verwachten akoestiek ook kunnen berekenen, is een akoestische meting in de betreffende kamer(s) het meest nauwkeurige startpunt voor akoestische verbeteringen.

 

Met de meting wordt de gehele ruimte, incl. alle aanwezig meubilair en interieur meegenomen.

 

Het doel van de meting is om op een objectieve manier vast te stellen hoe de akoestiek is.

Deze meting voeren wij vaak vooraf uit, in de nog onbehandelde kamer(s).

 

Na het monteren van de akoestische producten voeren wij de meting nogmaals uit. Hiermee is de verbetreing dan duidelijk aantoonbaar (hoorbaar is de akoestische verbetering al direct na de montage).

 

Na het afronden van een groter project kan de meting ook dienen als input voor een akoestisch rapport van oplevering. Bijvoorbeeld t.a.v. Arbo eisen of als akoestisch rapport voor een verhuurder of beheerder van het gebouw.

 

Soorten akoestiekmetingen


De meest toegepaste meting is de RT60 nagalmmeting, die hier beschreven wordt. Deze meting passen wij toe bij de Akoestiekmeting Woning en Akoestiekmeting Zakelijk.

 

Bij de Akoestiekmeting Woning focussen wij op de specifieke akoestische omstandigheden van woonhuizen; bij de Akoestiekmeting Zakelijk letten wij op de akoestiek bij werken, zoals in kantoren, restaurants, vergaderruimtes, zorginstellingen.

Afgezien van deze verschillen, passen we bij beide soorten metingen de in dit artikel beschreven methodiek toe.

 

Specifiek voor HiFi audio en Home Cinema hebben wij daarnaast de Akoestiekmeting Audio ontwikkeld. Deze gaat, naast galm, ook op typische HiFi stereo en surround akoestiek-aspecten in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De RT60 galmmeting


De galmmeting voeren wij via de genormeerde RT60 methode.

Hierdoor kunnen wij de meetresultaten gebruiken in de berekening wat er aan akoestische materialen nodig is om een bepaald doel te bereiken.

Via dezelfde RT60 norm is voor ieder type kamer de advieswaarde vastgesteld: hoe de akoestiek zou moeten zijn, voor het gebruik en de afmetingen van de ruimte, in de ideale situatie.

 

De meting zelf

 

rivasono akoestische meting in kerk kapel 

 

Tijdens de meting genereren wij een geluidsimpuls, via een alarmpistool.

 

alarmpistool voor rivasono akoestische metingen

Met speciaal ontwikkelde software en een gekalibreerde meetmicrofoon, meten we hoe lang het duurt tot het geluid in de kamer uitgestorven is.

 

Wij meten hoe lang het duurt tot het geluid 60 dB zwakker klinkt dan de oorspronkelijke pistoolschot. Vandaar de naam RT60.

 

Het afschieten van het alarmpistool en de eigenlijke meting duurt 3 minuten.

 

Gedurende die tijd dienen de eventueel aanwezigen even de ruimte te verlaten. Tevens wordt de meting nauwkeurigers als het in  de te meten ruimte relatief stil is (normale geluiden zijn geen probleem, wel een probleem zijn verbouwingsgeluiden zoals boren, schuren, hameren e.d.)

 

Op 24 punten meten geeft meer informatie dan op 1 punt 


In principe volstaat het meten van deze RT60 tijd bij 1 toonhoogte. Vaak wordt daar 1000 Hz voor gebruikt, omdat deze frequentie (toonhoogte) ongeveer het gemiddelde is van de frequenties die bij spraak voorkomen.

  

rivasono akoestische meting rt60 met ipad

 

Wij meten de RT60 tijd echter niet over 1, maar altijd over meerdere toonhoogten: van lage tot hoge tonen, via de 1/1 en ⅓ octaafbanden.  

 

 

Het belang van het meten van de toonbalans van de kamer


Onze meetmethode resulteert in 6, 8 of soms 24 RT60 tijden, bij de diverse frequenties.

 

Hiermee krijgen we veel meer informatie over de akoestiek in de kamer.

Niet alleen het galmniveau, maar ook de verdeling daarvan bij lage,  midden- en hoge tonen wordt dan duidelijk. Juist de verschillen bij de diverse frequenties geven een bepaald klankkarakter aan een kamer.

 

rivasono rt60 akoestiekmeting uitgebreid

 

Links: de meting van 1 frequentie, rechts: de meting met 6 frequenties: veel meer informatie over het klankkarakter

 

 

In bijna alle kamers duurt het verschillend lang voor bijvoorbeeld lage tonen uitgestorven zijn in vergelijking met hoge tonen.

 

rivasono akoestiekmeting 4 metingen

 

4 Kamers in 1 gebouw: alle met een geheel verschillend klankkarakter. Zeer belangrijks informatie voor goed akoestisch advies.

 

Effecten van een slechte toonbalans


Bijvoorbeeld in een kamer waarbij de lage tonen veel langer in de kamer verblijven dan de hoge tonen zal het vermoeiend luisteren zijn en de spraakverstaanbaarheid slecht zijn.

 

De hoge tonen zijn immers snel uitgedoofd, precies die van belang zijn voor goede verstaanbaarheid.

 

Dit treedt soms op in kamers met een interieur met harde materialen en alleen dunne absorberende materialen zoals een dunne vloerbedekking, gordijnen of een eenvoudig systeemplafond.

 

Akoestisch advies en producten voor herstel van de toonbalans


Met de meetresultaten van onze uitgebreide akoestische meting adviseren wij in zo’n geval akoestische producten die extra goed de lagere frequenties dempen (absorberen).

 

Het resultaat is niet alleen minder nagalm, maar ook een veel gelijkmatiger akoestiek met een veel prettiger klankkarakter.  

 

Deze informatie en akoestische verbetering zou je volledig missen, als er alleen bij 1 of een klein aantal frequenties gemeten zou worden, zoals helaas sommige andere aanbieders wel doen.

 

 

 

  Zoek je werk met echte groeimogelijkheden in een gezellig team ? Kijk dan bij onze vacatures!