Ondanks de maatregelen omtrent de uitbraak van het COVID-19 coronavirus gaat ons bedrijf gewoon door.
Dankzij onze digitale tools en jarenlange ervaring (1400+ projecten) kunnen wij goed advies op afstand geven.

Luchtgeluidsisolatie meting

De luchtgeluidsisolatie meting is een geluidsisolatie meting waarbij we de geluidsniveaus in twee aaneengesloten ruimtes meten. Vervolgens bepalen we, door deze geluidsniveaus te vergelijken, hoe goed de luchtgeluidsisolatie is. Met deze resultaten stellen wij een uitgebreid rapport op.

De meting en het rapport volgen de normeringen zoals aangegeven in de NEN 5077 norm voor geluidwering in gebouwen. Deze normeringen zijn overeenkomstig met de, door de wet bepaalde, vereisten vermeld in het bouwbesluit/activiteitenbesluit. Het door ons opgestelde rapport kan hierdoor bijvoorbeeld worden gebruikt bij het aanvragen van een omzettingsvergunning/onttrekkingsvergunning.

Prijs: € 599,- incl. BTW

Heeft u (ook) een akoestisch probleem (teveel galm, slechte verstaanbaarheid)? We hebben jarenlange ervaring met het meten van, en het advies geven over, de ruimteakoestiek in uw pand/woning.

Akoestiekmeting zakelijkAkoestiekmeting woning

Luchtgeluidsisolatie of contactgeluidsisolatie?

Het is belangrijk om uw situatie nauwkeurig te bepalen. In sommige gevallen kan het namelijk zijn dat je last hebt van geluid dat via trillingen door de constructie van het pand beweegt. Dit zogeheten contactgeluid beweegt zich dus niet door de lucht maar direct door de materialen van de bouwconstructie. Dit is niet wat wij meten.

Bij deze meting gaat het puur om de luchtgeluidisolatie; de isolatie van het geluid dat via de lucht in de ruimte op een wand of vloer valt en hier verder doorheen geleid wordt. In de tekeningen hieronder is het verschil tussen contactgeluid en luchtgeluid uitgebeeld.

Luchtgeluid demo
1. Overdracht luchtgeluid
Contactgeluid demo
2. Overdracht contactgeluid

Bij onze luchtgeluidsisolatie meting zijn er twee opties: een binnenmeting door een inwendige constructie, zoals een woningscheidende wand of een buitenmeting die de geluidwering van de buitengevel bepaalt. Weet u niet precies welke voor u van toepassing is? Neem dan even contact op:

Contact opnemen

Hoe zien de metingen eruit?

Geluidsbron in grote ruimte

Stap 1.

In de grotere ruimte wordt een geluidsbron geplaatst. In de kleinere ruimte wordt een microfoon geplaatst. Vervolgens worden beide afgestemd om de meting goed uit te kunnen voeren.

2 geluid meten zelfde ruimte links

Stap 2.

In de bronruimte (de ruimte met de geluidsbron) wordt het gemiddelde geluidsniveau bepaald voor twee posities van de luidspreker.

3 geluid meten andere ruimte links

Stap 3.

Voor dezelfde twee posities wordt het geluidsniveau in de ontvangruimte bepaald.

4 galmmeting

Stap 4.

Als laatste wordt in de ontvangruimte een nagalmmeting gedaan. Bij deze meting meten we de nagalmtijd van een korte, luide geluidsimpuls.

In het geval van het meten van de buitengevel geluidwering, wordt de geluidsbron buiten geplaatst. In dat geval moet u de grootste kamer uit bovenstaand voorbeeld zien als de buitenlucht.

Tijdsbestek

De meting zal 1 à 2 uur in beslag nemen. Gedurende deze tijd mag er niemand in de desbetreffende ruimtes aanwezig zijn en er mogen geen harde geluiden geproduceerd worden. Deze verstoren namelijk de meting.

In het geval van het meten van de buitengevel geluidwering, zal er vanaf buiten naar binnen moeten worden gemeten. Dit houdt in dat de luidspreker buiten zal staan. Indien weer dit niet toelaat (regen, harde wind, etc.), zal de meting niet kunnen doorgaan. Een nieuwe meting zal dan moeten worden ingepland.

Wat staat er in het meetrapport?

In het meetrapport dat wij opstellen vindt u de luchtgeluidsisolatie per gemeten ruimte, in vergelijking met de vastgestelde minimumeisen. Ook maken we een overzicht van de huidige situatie en geven we een toelichting op het meetproces.

Prijs: € 599,- incl. BTW

  Zoek je werk met echte groeimogelijkheden in een gezellig team ? Kijk dan bij onze vacatures!